۱۳۹۲ شهریور ۲۴, یکشنبه

افسانه ضحاک ماردوش

رونمایی از جنایت جدید تکفیری های کافر در سوریه
در اسلام ذبح یک حیوان در برابر دیدگان حیوان دیگر جایز نیست

آنوقت این دیو صفتان چونه سر یک انسان را در برابر کودک
ان میبرند؟

اگر ضحاک ماردوش افسانه بود حال میبنیم افسانه ها دارندبه واقعیت تبدیل میشوند . . .

پی نوشت:
جایز نیست حیوانی را در مقابل حیوان دیگری که او را می‌بیند ذبح کنند

(حلی, 1411 هـ , ج 3, ص 914).

امام علی(س) فرموده است: «گوسفندی را نزد گوسفند دیگر ذبح نکنید».

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر