۱۳۹۲ شهریور ۲۶, سه‌شنبه

به راستی که از بعضی از مردها مرد تری تو...

جوابیه الهه راستگو به حکم اخراجش ازحزب اصلاح طلبان
متن اولیه ی این نامه به شرح زیر است:
»به نام خدا
این دیکتاتوری و تک صدایی قبلا نیز داد بخش بزرگی از جناح موسوم به چپ و اصلاح طلبان فعلی را در آورده بود. یک حزب دولتی برآمده از دولت هفتم و هشتم از طرف تمام جریان تصمیم می گرفت و اگر کسی با آن تصمیم مخالفت داشت با بهره گیری از گزاره های مختلف و در قالب های زیبایی که داشت نه تنها مخالفین بلکه منتقدین را یا از صحنه بیرون می کرد و یا مجبور به سکوت می کرد.
این درحالی بود که ادعای گسترش جامعه مدنی و مشارکت مردم توسط آنان گوش فلک را کر می کند ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر