۱۳۹۲ مهر ۲, سه‌شنبه

بنی اسرائیل


گوستاو لوبون فرانسوی در بیان صفات یهود میگوید:

" بنی اسرائیل
همیشه مردمی وحشی، خون ریز و بی غیرت بوده اند، حتی زمانی هم که یهود بر
کشورهای خود حکومت می کرده، دست از خونریزی بر نداشته اند، بی پروا وارد جنگ
میشدند و چون با شکست می گردیدند به پاره ای خیالات غیر انسانی و بی اساس
پناه می بردند. خلاصه آنکه هیچ فرقی میان یهود و حیوانات نمی توان گذاشت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر