۱۳۹۲ مهر ۲, سه‌شنبه

به نام شما...

شـما حماسه سرودید و ما به نام شما

فقط تــرانه ســرودیم، نـان درآوردیـــــم

بـــرای ایــن‌کــه بگوییــم با شما بودیـم

چقـــدر از خـــودمان داستـان درآوردیـم

و آبــــــهای جــهان تا از آسیـــاب افتـاد

قلم به دست شدیم و زبان درآوردیم ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر