۱۳۹۲ شهریور ۲۸, پنجشنبه


عطاءالله مهاجرانــی ( کتابخانه کنزینگتون لنــدن ) :

خود من کــه از آغاز انقلاب در مجلس و دولت بــودم

و آیت الله خامنــه ای را می شناسم به عنوان منتــقد ایشان

اقرار می کنم که یک نقطه خاکستــری حتی نه تاریــک

در زنــدگی اقتصادی ایشان و خاندانــشان نمی شود پیــدا کــرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر