۱۳۹۲ شهریور ۲۳, شنبه

فَإِنَّ مَعَ العُسرِ یُسراً


« بــسم الله الرحمــن الرحیــم »


فَإِنَّ مَعَ العُسرِ یُسراً


แท้จริง ด้วยความยาก จะมีความง่าย

الشرح : 5

for indeed, with Hardship [will be] Ease.

پس مسلماً با هر سختی آسانی ست...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر