۱۳۹۲ شهریور ۱۷, یکشنبهكسانى كه از سركوب خونین قیام پانزده خرداد و قتل عام هفده شهریور با وقاحت تمام دفاع كردند، امروز دم از حقوق بشر مى‌زنند. كسانى كه پنجاه و چند سال دیكتاتورى سیاه پهلویها را پشتیبانى كردند، امروز تهمت دیكتاتورى به جمهورى اسلامى مى‌زنند، كسانى كه با ویران كردن و غارت منابع كشور و تحمیل صنعت معیوب و ناقص و وابسته، دهها سال ایران را از كاروان جهانى عقب راندند ، امروز شكوفاییها و معجزه‌هاى سازندگى انقلاب را ندیده مى‌گیرند، كسانى كه هنوز در آرزوى رجعت ایران به دوران سیاه و نكبت‌بار پادشاهى‌اند، نظام نوین و تازه نفس و جوان انقلابى را مرتجع مى‌نمایند!
21/11/77

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر