۱۳۹۲ شهریور ۲۲, جمعه

چه غافلند دنیا پرستان

چه غافلند دنیا پرستان و بی خبران، که ارزش شهادت را در صحیفه های طبیعت جستجو می کنند، و وصف آن را در سروده ها و حماسه [ها] و شعرها می جویند، و درکشف آن از هنر تخیل وکتاب تعقل مدد می خواهند ، و حاشا! که حل این معما جز به عشق میسّر نگردد.

امام خمینی (ره)

وداع پدر با فرزند شهیدش...یا شهید الله فی امان الله

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر