۱۳۹۲ شهریور ۲۰, چهارشنبه

رفتن یک حقوقدان و آمدن یک سرهنگ


در اینکه عزل و نصب ها در اختیار رییس جمهور بوده و ایشان حق دارند هرکسی را که به نظر شخصیشان مناسب یک منصب است در آن جایگاه قرار دهند شکی نیست ....

اگر کسی هم (غیر از مراجع قانونی) هی بیاید بگوید چرا این را گذاشتی و چرا آن یکی را برداشتی کاری خلاف قانون و ایضا خلاف اخلاق انجام داده است و رسما در کار ریاست محترم جمهور دخالت کرده است ....

از همنیجا هم جهت جلوگیری از سو استفاده آرزوی توفیق و موفقیت برای مجاهد بزرگ جبهه ها جناب آقای شمخانی در شورای امنیت داریم ...

اما همه این ها که گفته شد وقتی به جاست که خود رییس جمهور از قبل و مخصوصا در زمان انتخابات معیارها و شعارهایی را مطرح نکرده باشد که حال بخواهد خلافش عمل کند ....

مع الوصف میتوان از کسی که در تبلیغاتش سرهنگ بودن و امنیتی بودن را یک ضعف برای مدیریت میداند و خود را یک حقوقدان معرفی کرده و حقوقدانی را امتیاز خود بر میشمرد سوال کرد چگونه یک سرهنگ بر یک حقوقدان ارجحیت پیدا میکند آن هم در پستی که خودتان 16 سال متصدیش بودید ؟؟؟
از دوحال خارج نیست ! یا خودتان هم امنیتی و سرهنگ بودید که در آن منصب خوب کار کردید ، یا اینکه به قول یکی از حامیانتان در رسانه جمله " من سرهگ نیستم ... حقوقدانم" فقط یک بیان سیاسی از طرف شما برا مغلوب کردن حریف بوده است ...؟؟؟؟

البته صورت دیگر مساله از آنجا شروع می شود که در کنفرانس خبری اولتان اشاره به کلیددار بودن و نه داس بدست بودن کرده بودید ....


پ.ن: پرداختن به دیگر معیار ها از جمله اعتدال و فراجناحیت و .... در امر این عزل و نصب ها مجالی دیگر میطلبد ....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر