۱۳۹۲ شهریور ۲۳, شنبه

اَبـَـر حریــف

روزنامــ ه امریکایی «یو اس ای تودی» :

بزرگترین مشکل امریکا در ایران

حضور یک " اَبـَـر حریــف " بــه نام

آیت الله خامنــه ای ست

کـه نقشه راه را می شناسد

و مردم بــه او اعتماد آمیختـه و بــه او اعتقاد دارند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر