۱۳۹۲ شهریور ۲۲, جمعه

یک شب ،هـزار شب می شود

با خودش گفتـه بود:
“یک شب که هزار شب نمی شود”
رفته بود مراسـم عروسی!
چند سال بعد
یکی دل همسـرش را بـُـرد (۱)

در یک مراسم عروسی!
و چندین سـال بعد
یکـی دل پسرش را

آری
در مکتب ِ مـآ
یک شب ،هـزار شب می شود…(۲)


.۱- امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسانی که به اندام زنان (نامحرم) نگاه می کنند ایمن نباشند
از اینکه، دیگران به ناموس آنها نگاه نکنند{وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۷۱}


۲٫- و یک روز نزد پروردگارت، همانند هزار سال از سالهایى است که شما می شمارید!

{۴۷/حج – ۵/سجده – ۴/معارج}

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر